Privacyverklaring Connection Walls bv

Connection Walls bv, Langestraat 224, 9240 Zele, BE0657.835.390 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Connection Walls bv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Connection Walls bv verstrekt, omdat u deze overhandigt heeft via een business card of via andere weg. Connection Walls bv kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw Taalvoorkeur

– Het bedrijf waarvoor u werkt

– De adres gegevens van Connection Walls bv

– Het Telefoon nummer van Connection Walls bv

WAAROM Connection Walls bv GEGEVENS NODIG HEEFT

Connection Walls bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te

kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Connection Walls bv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

HOE LANG EN WAAR Connection Walls bv GEGEVENS BEWAART

Connection Walls bv bewaart uw persoonsgegevens om u af en toe informatie en inspiratie te mailen. Alle data wordt opgeslagen in een Hubspot omgeving. Alle draagbare toestellen die uw

gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

Connection Walls bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw

voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Connection Walls bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website.

Connection Walls bv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden

verstrekt. Een deel van de website is gehost bij shopify.com. Een ander deel van de site

wordt gehost door WordPress.com.

Connection Walls bv heeft Google geen toestemming gegeven om via Connection Walls bv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan.pieters@cmht.eu samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Connection Walls bv zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Connection Walls bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Connection Walls bv worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Connection Walls bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Connection Walls bv op via

jan.pieters@cmht.eu

Connection Walls bv

Langestraat 224

9240 Zele

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).